کارت قرمز های ورزش والیبال

2 دیدگاه

  • سعید زمانفر
  • 26 فروردین 1398

اونی که داور رو کشید پایین زد ایران بود نه؟!

  • کینگ لیونل
  • 26 فروردین 1398

متاسفانه ایران بود و محرومیتش باید یکسال کمتر نبود ولی با حرف حلش کرد کمیته انضباطی

;