خلاصه بازی هادرسفیلد 1 - آرسنال 2

4 دیدگاه

  • آرسنالی ترین ❤❤❤
  • 20 بهمن 1397

به سختی بردیم ولی خوشبینم به کسب سهمیه .

  • afshin naseri
  • 21 بهمن 1397

بابا دفامون بد زخمه و بـــــــــــــد

  • سید محمد حسنی
  • 21 بهمن 1397

آرسنال هیچ وقت هیچی نمیشه

  • علی محمد ایزدی
  • 21 بهمن 1397

کورتوا کلینشیت کرد ولی هنوز لنو نکرده

;