صحبت های شیعی در مورد سرمربی آینده تیم ملی

1 دیدگاه

  • hamidreza haghighat
  • 19 بهمن 1397

تفاوت یک مربی حرفه ای با یک ساختار مدیریت غیر حرفه ای در این است که کی روش حدس می زد که بعد از جام ملتهای آسیا احتمالا فدراسیون فوتبال ایران با او قرارداد ثبت نخواهد کرد لذا برنامه خود را بعد از ترک ایران طراحی کرده بود و بعد از اتمام بازیها سریعا برنامه خود یعنی عقدقرارداد با کلمبیا را اجرایی کرد در حالیکه فدراسیون از تصمیم خود مبنی بر عدم تمدید قرارداد کی روش مطمئن بود ولیکن حتی به دنبال شناخت و مذاکره اولیه با ایشان نبود و هنوز نیز اقدامی نکرده است این درحالی است که یک مربی می تواند مدتی بدون تیم باشد ولی یک تیم ملی نباید بدون مربی باشد!!! حالا ببینید چه زمانی و با چه فردی قرارداد خواهند بست! این تفاوت تیم مدیریتی فدراسیون ایران با یک فرد حرفه ای است. ما باید ابتدا مدیران حرفه ای به فوتبال تزریق کنیم بعد مربی و بازیکن!

;