از شکست پدیده تا حواشی صحبتهای آزمون با بیرانوند

1 دیدگاه

من نمیدونم چه اصراریه خبرنگاره هدفش فقط ایجاد حاشیه واسه سردار و بیرو بود میخوان یه کاری کنن بازیکنا رو تو رسانه ها روبروی هم قرار بدن ..

;