دفاع راست؛ نقطه ضعف بزرگ آرسنال در برابر سیتی

1 دیدگاه

من همون روز این ضعف رو کامنت کردم دوبار زیره خلاصه بازی سیتی و آرسنال

;