گفتگو با امانوئل پتی درباره یونایتد و مشکلات مورینیو

3 دیدگاه

  • فرهان اصلانی
  • 10 بهمن 1397

البته زمان فرگوسن قضیه برعکس بود و مربی قدرت بیشتری داشت وگرنه فرگوسن باید بخاطر پرتاب لنگه کفش به سمت بکهام صددفعه اخراج میشد !

  • فرهان اصلانی
  • 10 بهمن 1397

البته زمان فرگوسن قضیه برعکس بود و مربی قدرت بیشتری داشت وگرنه فرگوسن باید بخاطر پرتاب لنگه کفش به سمت بکهام صددفعه اخراج میشد !

  • فرهان اصلانی
  • 10 بهمن 1397

البته زمان فرگوسن قضیه برعکس بود و مربی قدرت بیشتری داشت وگرنه فرگوسن باید بخاطر پرتاب لنگه کفش به سمت بکهام صددفعه اخراج میشد !

;