اختصاصی‌ورزش‌سه؛ آخرین‌تمرین ویتنام قبل از دیدار با ایران

گزارش علیرضا هاشمی گزارشگر ورزش سه از تمرین امروز تیم ملی ایران و ویتنام

0 دیدگاه

;