سولاری انتقادات لوکا مودریچ از رئال مادرید را پذیرفت

2 دیدگاه

خیلی‌ تاکتیک جالبی، کمتر گل بخوریم و بیشتر گل بزنیم !!

لایق توپ طلا نبودی پسر

;