مربی بارسلونا: اگر نبریم، همه سر از تن من جدا می‌کنند!

2 دیدگاه

  • امیر محمودخانی
  • 17 دی 1397

سوپر جام و نذارید یادتون بیارم 5 تایی ها ده نفره بسم الله اسنسیو گللل خخخخ مانولاااس

  • ۳۰r سون .
  • 18 دی 1397

خدایی بارسا هرچی داره از مسیه. وگرنه خیلی وقت پیش از اینها این والورده رو مینداختن بیرون. آخه والورده هم شد مربی.

;