ضربات هوشمندانه ایستگاهی از زیر پای مدافعان

2 دیدگاه

  • احسان Brazil-Real Madrid-Perspolis
  • 16 آذر 1397

یکی اززیردروازه بایرن بزرگ ونویر بزرگ رد میکنه یکی هم اززیر دفاع خیرونا...خخخخخخخخخ..خدایا عظمتتو شکر...الان میان میگن دریبل مهمه...خخخخخخخخخخخخخخخ

  • احسان Brazil-Real Madrid-Perspolis
  • 16 آذر 1397

یکی اززیردروازه بایرن بزرگ ونویر بزرگ رد میکنه یکی هم اززیر دفاع خیرونا...خخخخخخخخخ..خدایا عظمتتو شکر...الان میان میگن دریبل مهمه...خخخخخخخخخخخخخخخ

;