گل اول فرانسه به اروگوئه (پنالتی - ژیرو)

1 دیدگاه

  • سید جعفر موسوی
  • 30 آبان 1397

جای بنزما خالی واقعا این ژیرو بندازی جلوی کرکودیل

;