خلاصه‌بازی اسپانیا 1 - بوسنی 0 (گزارش‌اختصاصی)

1 دیدگاه

  • محمود ص.
  • 28 آبان 1397

بوسنی در جام جهانی هم با ایران فقط با چنداشتباه دفاع ما به گل رسیدکه البته یکیش با اشتباه سیدجلال بودکه خشم کیروش رو برانگیخت!!حالا اسپانیا با داشتن مالکیت 60 درصدی بازی اجازه حملات به بوسنی نداداونادرضدحمله هم عالی هستن واینوبماخوب نشون دادن.این اسپانیا باانگیزه تر از جام جهانیست

;