گل سوم کرواسی به اسپانیا (دبل تین یدوای)

1 دیدگاه

  • حسین هاشم پور
  • 25 آبان 1397

گل سوم کرواسی درست نبود...توپی ک سانتر شد از خط عرضی کرنر گذشته بود.

;