صحبت‌های‌مسلمان‌و‌ مظاهری‌بعد‌از باخت‌به‌تراکتورسازی

1 دیدگاه

  • احمد هاشمی - زنگانلی
  • 18 آبان 1397

جواب محسن مسلمان را آذربایجانی ها در آینده ای نه چندان دور خواهند داد. پس باشد تا صبح دولتش بدمد.

;