اخراج مستقیم هوگو لوریس در مقابل آیندهوون

2 دیدگاه

  • majid reali
  • 2 آبان 1397

سختگیرانه بود...زرد کافی بود...

  • Roozbeh Karimi
  • 6 آبان 1397

دوست عزیز رفت موقعیت گل بود

  • sam parsi
  • 8 آبان 1397

قانون جدید مجید جان. اگه داخل محوطه میزدش ، همینطوری، اونموقع فقط زرد می گرفت

  • Roozbeh Karimi
  • 3 آبان 1397

بدزدش.

;