ورود و تمرین تیم السد در ورزشگاه آزادی پیش از بازی پرسپولیس

1 دیدگاه

به امید تحقیر السد در استادیوم آزادی

;