مصدومیت میرهاشم‌حسینی در فینال و کسب‌مقام‌دوم

میرهاشم حسینی 7 -دای هون لی (کره جنوبی) 11 - (68- کیلوگرم) -فینال -مسابقات جایزه بزرگ  2018 انگلیس - مصدومیت شدید حسینی 

0 دیدگاه

;