لحظه اعزام کامیابی نیا به بیمارستان

1 دیدگاه

  • mohsen mohammadi6
  • 26 مهر 1397

ای بابا به خشکی شانس البته کمال به جز خطا کردن و کارت گرفتن کاره دیگه ای نمیکنه اونقدر به پروفسور ایمان و اعتقاد دارم که مطمئنا جانشین مناسبی براش در بازی مرگ و زندگی با السد قطر پیدا خواهد کرد