گل اول هلند به آلمان توسط ویرجیل فن دایک

1 دیدگاه

خوش ام‌‌ میاد این المان هیچی نمیشه چون هر دفعه که کری میخونه جواب میگره اون از سلطون و مسی اینم از فن دایک 😹😹😹