ملاقات ویژه مارسلو با کودکان شهر مادرید

1 دیدگاه

  • حسن شجاع
  • 21 مهر 1397

طرفدار رئال نیستم از نظر من مارسلو هم از نظر فنی و هم شخصیتی فوق العاده است.

;