کسب‌مقام اول 4 در 50متر‌مختلط‌انفرادی‌توسط ایزدیار

کسب‌مقام اول 4 در 50متر‌مختلط‌افرادی‌ شنا توسط شاهین ایزدیار  در مسابقات پارا آسیایی جاکارتا 2018 اندونزی

0 دیدگاه