خلاصه بازی بولونیا 2 - آاس رم 0

2 دیدگاه

نه به رم فصل پیش نه به این رم. نشون میده رم ضعیف شده.

  • محمدرضا رم رئال پرسپولیس
  • 1 مهر 1397

پالوتا این باشگاه فوتبال نه بانک هرسال هرچی بازیکن خوب و مطرح داریم و داری میفروشی جایگزینم براشون نمیاری... این تیمِ بستی؟!

;