خلاصه والیبال ایتالیا 3 - فنلاند 0 (قهرمانی جهان)

1 دیدگاه

  • سام شاه باغی
  • 31 شهریور 1397

خدایا.بار الهی در ستهای پایانی حریفانی که توانایی زدن سرویسهای پرشی داران را نصیب ما نگردان.معلومه دریافت نمیشه چون در برابر چنین ضربات تجربه نداریم.چون چنین سرویس زنهایی نداریم.مگر دستگاه سرویس زن.یعنی یک بازیکن تو لیگ قادر به زدن چنین سرویسهایی نیست.ما لیگ والیبال داریم.یک نفر نیست؟چه قدر حریفان نترس هستن و چه قدر روان کاوی شدن که میتونن بزنن.درسته ریسکه اما اکثرا از ما امتیاز میگیرن.

;