خلاصه والیبال صربستان 3 - فرانسه 2 (قهرمانی جهان)

1 دیدگاه

  • سام شاه باغی
  • 30 شهریور 1397

سرویس-سرویس-سرویس.بازیکن یا مربی چه قدر اعتماد به نفس دارن یا دل و جگر دارن که میان اخرین امتیازات سرویس پرشی میزنن.ما هم وادی را در برا سرویس میاریم.باز با لهستان هم 4تا جلو بودیم اما باختیم.امیدوارم بلغار را ببریم.انشالاه نسل جدیدی که در اینده والیبال بازی کردن را شروع خواهد کرد بتونن رو این گونه سرویسها توانایی داشت باشن

;