کسب مدال نقره روح اله رستمی در وزن 72 کیلو (معلولین آسیا)

0 دیدگاه

;