10 گل‌خاطره‌انگیزه فن‌نیستلروی در لباس شیاطین‌سرخ

3 دیدگاه

  • Mohsen(شیاطن) سرخ
  • 25 شهریور 1397

خدایش یکی از بهترین گلزنهای دوری خودش بود

  • Mohsen(شیاطن) سرخ
  • 25 شهریور 1397

رو دستش نیاد

  • عنایت طاهرنیا
  • 26 شهریور 1397

یعنی به معنای کلمه استاد چیپ زدن بود

;