چالش حدس تیم بر اساس ملیت بازیکنان آن

بر اساس ملیت بازیکنان هر باشگاه میتوانید تشخیص دهید تیم مورد نظر کدام تیم است؟

در آخر  چند تیم را توانستید تشخیص دهید؟

2 دیدگاه

  • صابر فقیری
  • 14 شهریور 1397

بجز رم همه رو حدس زدم

  • محمد مهدى نبى
  • 14 شهریور 1397

سلام، به غير از چلسى، منچسترسيتى و اتلتيكو مادريد، بقيه رو درست حدس زدم.