یک دروازه‌بان خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

به بهانه اشتباه آلیسون در دیدار لیورپول در برابر لسترسیتی، روزنامه نگاران انگلیسی به بررسی ویژگی های یک دروازه بان ایده آل می‌پردازند

0 دیدگاه