رایت: اونای امری مثل ونگر انقلاب‌آور نیست

1 دیدگاه

از ونگر بهتره فقط بدآورد که استارتش به تیمای قدر خورد.حالا تا پایان نیم فصل معلوم میشه.

;