ادامه جنجال خطای راموس؛ "کلوپ سرش به کارش باشد"

1 دیدگاه

  • مصطفی مصطفی
  • 27 مرداد 1397

راموس مدافع فوق العاده ایه نباید با ی مربی سطح متوسط از ی تیم معمولی بحث کنه در حدش نیست

;