حمایت اعضای تیم پیکان از کمپین نه به خشونت استادیوم ها

1 دیدگاه

  • سید جعفر موسوی
  • 25 مرداد 1397

نه به شعارهای قومیتی انگار نمیخوان ببین

;