درگیری بازیکنان در زمین فوتبال (قسمت اول)

2 دیدگاه

  • امیر منصوری
  • 8 مرداد 1397

سردمدار درگیریها،رئاله همیشه،وقتی ناتوان میشه در برابر تاکتیک‌حریف،رو میاره به بازی خشن،که بیشتر کار بچه هاست.

  • استیون جرارد
  • 8 مرداد 1397

راموس وحشی ترین بازیکنیه که تاریخ به عمرش دیده

;