معارفه بوفون و آتش بازی با هوادارن پاری سن ژرمن

3 دیدگاه

بوفون اسطوره دوست داشتنی

  • hooman parnian
  • 18 تير 1397

داشتم فکر می کردم اگه همچین معارفه ای توی ایران برگزار میشد آیا ما هم انقدر شیک تشویق می کردیم یا باید با چوب جلوی وحشی بازی رو می گرفتن!

  • Buffon Legend
  • 19 تير 1397

جي جي ، اسطوره زنده ، تمام نشدني ، واقعا كل دنيا بهت احترام ميذارن ، شماره يك ابدي