تقابل تکنیکی ادن هازارد و نیمار در جام‌جهانی 2018

1 دیدگاه

هازارد با اختلاف بهتر از نیماره فقط و فقط رسانه ها نیمار رو خیلی بالا بردن