احمدزاده: به لهستان آمدم چون لیگ ایران دیده نمی‌شود

3 دیدگاه

  • عرفان سلسائو
  • 17 تير 1397

اره الان که رفتی لهستان دیده میشی به عنوان جانشین مسی میری بارسا !

  • رضا فراهانی
  • 17 تير 1397

نه خوشم اومد زبانت خوبه موفق باشی پسر

  • شاهین نیکزاد
  • 17 تير 1397

برو جلو بذار باد بیاد!!! کی تو رو یادشه؟!! هر چی داری و داشتی از صدقه سر پرسپولیس بوده که آنرا هم با بی خردی و بی تدبیری و طمع و پول پرستی به باد دادی. خدا نگهدار بازیکن همیشه معمولی.خخخخ