نبی کیتا؛ وارث شماره 8 جرارد در لیورپول

ویدئوی اختصاصی باشگاه لیورپول به مناسبت پیسوتن نبی کیتا به این تیم

0 دیدگاه