گل اول عربستان به آلمان (جاسم)

6 دیدگاه

عربستان داشت مساوی میکردا اگه پنالتی گل میشد بعد ایران با رنکیگ ۱۲۰به بالا امشب یه دونه دقیقه۸۸زد😐

تازه یه گلشون هم گل به خودی بوده

اشتباه شد من فکر کردم ۲تا پنالتی گرفتن برای عربستان

ویدیو چک واسه اینجور پنالتی های الکی هست

خوش به حال آلمان با این دروازباناشون... دوتا دروازبان درجه یک

  • rahim naemi
  • 21 خرداد 1397

نتیجه خوبی برای نماینده آسیا