روسیه پلاس: معرفی شهرهای جام جهانی در ۱ دقیقه؛ ولگوگراد

آیتم اختصاصی روسیه پلاس قبل از جام جهانی به معرفی شهرهای روسیه برای جام جهانی می‌پردازد.

 

0 دیدگاه