همراه با سبز و زردها تا لندن (08-03-97)

نگاهی به حواشی سفر تیم ملی برزیل به لندن و تمرین این تیم در زمین تمرین باشگاه تاتنهام

0 دیدگاه