خوش آمد گویی سفیر جام جهانی به زبان فارسی

3 دیدگاه

  • haSsaN ArdaNeh
  • 6 خرداد 1397

چی گفت؟؟؟؟؟؟؟

  • رونالدو کبیر
  • 6 خرداد 1397

خوشحال بود

  • mehdi azizi
  • 9 خرداد 1397

خاش آمدید به روسیه