10 بازی ساز برتر سال 18-2017 (قسمت اول)

2 دیدگاه

چجوری میشه یه بازیکن هم آقای گل باشه هم آقای پاس گل?. اونم اینهمه سال. دیبروینه هم عالیه عالی

آقای دریبل، آقای ایستگاهی، آقامون مسی