موقعیت تک به تکی که سردار آزمون از دست داد

1 دیدگاه

  • ّهادی بارسائی
  • 23 ارديبهشت 1397

حق جهانبخش و انصاری فرد فیکس بودنه و تعویضی هم قوچان نژاد.سردار مهاجم آخری هست که باید بهش فرصت بازی برسه افت شدیدی داشته