گواردیولا چگونه منچسترسیتی را به قهرمانی رساند؟

2 دیدگاه

  • استقلال رئال مادرید
  • 29 فروردین 1397

گواردیلا چگونه منچستر را قهرمان کرد؟ با پول شیخ منصور

  • استقلال رئال مادرید
  • 29 فروردین 1397

گواردیلا چگونه منچستر را قهرمان کرد؟ با پول شیخ منصور