فوتی فکت | ۲۰ فروردین-این رونالدو و مسی تمام نشدنی!

آیتم اختصاصی "فوتی فکت"، بصورت روزانه با ارائه آمار و نکات جذاب مربوط به بازیهای مهم فوتبال در روز گذشته، به مرور ویژه آنها میپردازد.

0 دیدگاه

;