به سیتی نزدیک شوید، با یک ضربه او را کنار رینگ می‌اندازید!

0 دیدگاه