دفاع جانانه یا شانس و اقبال (بایرلورکوزن-هرتابرلین)

1 دیدگاه

  • ronaldo (محمد)
  • 12 اسفند 1396

تقریبا هردوتاش.ولی بیشتر دفاع جانانه