آیا عملکرد میختاریان در آرسنال قابل قبول بوده؟

به نظر شما هنربک میختاریان  در تیم آرسنال عملکرد قابل قبولی داشته است؟ نظر خود را برای ما کامنت کنید

0 دیدگاه