خلاصه بازی اوسترشوند 0 - آرسنال 3

3 دیدگاه

  • محمد نوالی
  • 27 بهمن 1396

تفاوت کیفی بین دو دروازه بان باعث این نتیجه شد

  • علی احمدی
  • 28 بهمن 1396

سامان خوب بود هم تیمی هاش ضعیف بهتر به تیم دیگه ای بپیونده

  • مجید فتاحی
  • 3 اسفند 1396

شوت زن قهاریه این قدوس . تیم ملی یه شوت زن کم داشت که خدا رو شکر گیر آورد .