صلاح: مغرور نیستم اما می‌دانستم گل‌ می‌زنم

0 دیدگاه