درگیری و زد و خورد در دربی مازندران

1 دیدگاه

ببینید من بعنوان یک مازندرانی ازوجودهمچین فوتبال کثیفی وتماشاگرنماها تاسف میخورم.وشرمم میادبگم که دربی ما از کثیفترین دربی های فوتبالی در کل ایران و آسیاست.ظاهرالازم است بازیشون در زمین بیطرف انجام بشود.و یا بدون تماشاگر.ماغرب مازندرانیهادوتیم در لیگ برترداشتیم اما یکبارهم چنین صحنه هایی نداشتیم.متاسفیم ازبابلیها و قائمشهریها.